Accupunctuur en burn-out

Total Body Scan 


‘meten is weten’ …. hoe Oosterse wijsheid gecombineerd wordt met Westerse technologie…BALANCEER UW ENERGIE = BALANCEER UW LEVEN


Het menselijk functioneren hangt af van het energetisch vermogen van het lichaam om zowel fysische

als psychische componenten op een zo goed mogelijke manier te laten werken.


Het energetisch vermogen is niet alleen een optelsom van de hoeveelheid energie die we bezitten , maar is ook een kwestie van de verdeling van de verschillende soorten energie in ons lichaam.

Deze twee samen bepalen in hoeverre we gezond zijn. Maar hoe dikwijls komt het niet voor dat we ons wel fit voelen , maar dat we toch te kamen krijgen met problemen.


HOE GAAT EEN ENERGETISCHE SCREENING IN ZIJN WERK ?

Via en probe die is aangesloten op de computer meten we de huidweerstand van de 12 bronpunten van elke meridiaan. Meridianen zijn de kanalen die ons lichaam met energie voorzien. In de praktijk komt dit er op neer dat er 12 punten gemeten worden aan de handen en 12 punten op de voeten .


WAT IS HET RESULTAAT VAN DE METING ?

Deze meting geeft een objectieve voorstelling van de verdeling van de energie in ons lichaam.

Na de meting verschijnt onmiddellijk op het scherm een grafiek die de verdeling van de energie in elke meridiaan

in kaart brengt. Via verschillende vormen van interpretatie kunnen acupuncturisten precies tonen aan de patiënten hoe het gesteld is met hun energieniveau en wat we er aan kunnen doen.


Dit alles tezamen maakt dat we als therapeut en als patiënt een duidelijk beeld krijgen van het functioneren van ons lichaam.


WAT DOEN WE DAAR NU MEE ?


Om de disbalans in ons lichaam te herstellen kunnen we beroep doen op verschillende therapieën .

Acupunctuur is de meest aangewezen therapie om ons energiesysteem terug in balans te brengen.

Maar het mooie aan de screening is dat er ook advies kan gegeven worden qua voeding , qua omgaan met emoties en que structurele blokkades.


Deze blokkades op wervelniveau worden ook getest en zijn op te lossen met osteopathische technieken.