Cookiebeleid

Cookiebeleid van Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur

Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur met maatschappelijke zetel te Heirweg 183, 9190 Stekene is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres fa72274@skynet.be.

Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar inhoud van de website kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur - onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur aanbiedt en die toegang geven tot Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid [link] van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op [naam entiteit]-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Jochen Hollebosch - Praktijk voor osteopathie en acupunctuur op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies
Volgende elementen moeten per cookie beschreven worden

  1. AWSALB
  • Naam van cookie: AWSALB
  • Doel:Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren.
  • Website: vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: analytics.site123.io
  • Ontvangersvan de gegevens: Vlaamse overheid
  • Geldigheid:permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur